Bachelors' Program

Wiskunde BMW-studenten Bioinformatica
Wiskunde B-studenten in EMN Modelbouw B-studenten in DMC
Stages

Afkortingen: Biologie (B), Medisch Biologische Wetenschappen (MBW), Gezondheids Wetenschappen (GZW).


Wiskunde voor BMW-studenten

Docenten: K. Krab, B. W. Kooi
Contact: K. Krab
Studiepunten: 2 cp
Periode: sept-oct
Voorkennis: VWO Wiskunde (N&G of N&T)
Doelgroep: verplichte cursus voor BMW
Toetsing: schriftelijk tentamen

Bioinformatica (FALW 470172)

Study guide > Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen > Biology (BSc) > Derde jaar > Bioinformatica

Docenten: B. W. Kooi en T. Jager
Contact: B. W. Kooi
Studiepunten: 6 cp
Periode: maart van derde jaar
Doelgroep: Keuze cursus voor B, BMW en GZW
Voorkennis: Geen
Toetsing: schriftelijk tentamen en werkstuk


Wiskunde, Biologie studenten in de cursus "Ecologie, Mens en Natuur"

Docenten: B. W. Kooi
Contact: R. Aerts
Periode: eerste jaar
Doelgroep: Verplichtte cursus voor B
Voorkennis: Geen
Toetsing: schriftelijk tentamen

Modelbouw, Biologie studenten in de cursus "De Microbiele Cel"

Docenten: B. W. Kooi en T. Jager
Contact: F. Boogerd
Periode: tweede jaar
Doelgroep: Verplichtte cursus voor B
Voorkennis: Geen
Toetsing: schriftelijk tentamen en computer simulatie opdracht

Stage voor undergraduates

Contact: Onderwerpen in overleg met S. A. L. M. Kooijman (kamer B121).
Studiepunten: 24 cp
Periode: eind van derde jaar
Ingangseis: Succesvol gevolgd hebben van de cursussen Wiskunde

Doelen: Verband in de praktijk leggen tussen methodologie, wiskunde en computerkunde in biologisch onderzoek; de relatie analyseren tussen theorie en empirie in verband met de empirische cyclus.

Inhoud: Literatuur-orientatie op een biologisch deel-systeem; zelf aannamen formuleren voor dit systeem; een model afleiden uit deze aannamen; eigenschappen van deze modellen analyseren; data in de literatuur vinden en die met het model confronteren; statistisch onderbouwde conclusies trekken en het onderzoek vastleggen in een verslag, met speciale aandacht voor het doel van het onderzoek.

Werkwijze: In overleg met de begeleider zelfstandig literatuur en informatie bij elkaar zoeken (in bibliotheek en op internet) en zelfstandig, maar onder begeleiding, de hele onderzoeks-cyclus doorlopen; regelmatig overleg over vorderingen en problemen met de begeleider. Verslag liefst in het Engels, maar mag ook in het Nederlands. Aan het einde van de stage een voordracht houden voor de afdeling.

Eindtermen: wiskunde-kennis in de praktijk van het biologisch onderzoek toepassen; beter abstract denken; verborgen tegenstrijdigheden in aannamen opsporen en verwijderen; een model op zijn bruikbaarheid leren beoordelen (eenvoud versus natuurgetrouwheid); onderzoek opzetten in relatie tot doelstelling; doelstellingen van onderzoek beoordelen.


Go to the Theoretical Biology Education page