INDEX:

 • Titel
 • Samenvatting
 • Figuren model I:
 •   1. Onafhankelijk
    2. Synergisme
 • Figuren model II:
 •   3. Sterk antagonisme
    4. Zwak antagonisme
    5. Onafhankelijk
    6. Synergisme