Sterfte van Daphnia in beheersgebied Delfland verklaard

Baas, J., Hoogenboorn, H. and Kooijman, S. A. L. M. 2009.
Sterfte van Daphnia in beheersgebied Delfland verklaard. H_2O 16/16: 35 -37

Abstract

Binnen de afdeling theoretische biologie van de VU zijn modellen ontwikkeld om voorspellingen te kunnen doen over effecten van mengsels van chemische stoffen. Deze modellen zijn gebruikt om de door Hoogheemraadschap van Delfland gemeten chemische verontreiniging (o.a. PAK, PCB, metalen, pesticiden, etc) te relateren aan de eveneens gemeten sterfte van in situ blootgestelde watervlooien (Daphnia magna). De modellen een erg goede voorspellende waarde hadden, in 92 % van de onderzochte gevallen werd een juiste voorspelling gedaan over het optreden van sterfte onder de watervlooien. In geval van sterfte kon worden aangegeven welke (combinatie van) stof(fen) de waargenomen sterfte veroorzaakt. De belangrijkste conclusie is dat bij het voldoen aan de MTR waarden het niet automatisch betekent dat aan de randvoorwaarden voor een goede ecologische waterkwaliteit zal worden voldaan. Hiervoor zal in de evaluatie van de KRW aandacht moeten worden gevraagd.

Full text in pdf format