Realistische characterizeringen van biodegradatie.

Brandt, B.W. 2002. Realistic characterizations of biodegradation. PhD-thesis Vrije Universiteit, Amsterdam.

Samenvatting

Bij veel menselijke activiteiten komen chemische stoffen vrij in het milieu. Hoe erg dat is, met andere woorden, hoe belangrijk het is om dit te voorkomen of te beperken, hangt af van de giftigheid van de stof, en van de tijd dat het duurt voordat de stof afgebroken is door micro-organismen. Binnen de afdeling Theoretische Biologie van de VU is al veel onderzoek gedaan naar methoden om de giftigheid vast te stellen; in Oktober 2002 zal een rapport verschijnen van de International Standardization Organisation, in samenwerking met de Organisation for Economic Co-operation and Development, waarin deze methoden staan beschreven. Het biodegradatie-project beoogde methoden te ontwikkelen om te voorspellen hoe lang het kan duren voor een organische stof is afgebroken door micro-organismen.

De afbraak gaat vooral in Riool Water Zuiverings Installaties vaak veel langzamer dan in het laboratorium (tot wel 1000 keer), omdat de micro-organismen daar in vlokken voorkomen, in plaats van vrij in suspensie. Daardoor kunnen ze veel moeilijker bij de af te breken stof komen. Doorgaans zijn slechts enkele soorten micro-organismen in staat een bepaalde stof af te breken, die slechts een zeer klein percentage van de aanwezige micro-organismen vertegenwoordigen. Bovendien moeten deze zich nog aanpassen aan het verwerken van de voor hen vreemde stof. Deze selectie en aanpassing zijn er de oorzaak van dat de afbraak vaak traag op gang komt. De laatste complicatie die binnen het project is bestudeerd is het verschijnsel dat micro-organismen sommige "vieze" stoffen alleen willen afbreken als er ook "lekkere" aanwezig zijn. Hiervan wordt gebruik gemaakt om "lekkere" stoffen toe te voegen op plaatsen aan bodem-verontreiniging is opgetreden, om zodoende de afbraak van de "vieze" stoffen te versnellen.

Van alle genoemde aspekten zijn wiskundige modellen gemaakt binnen het kader van de Dynamische Energie Budget theorie die de afdeling heeft ontwikkeld. De modellen zijn getoetst aan data uit de literatuur, en voorspellen deze data erg goed. Bovendien zijn de modellen eenvoudig genoeg om in de praktijk toegepast te kunnen worden voor het voorspellen van de tijd die nodig is voor de afbraak van een stof. Ze zouden ook gebruikt kunnen worden om te bepalen hoeveel "lekkere" stof moet worden toegevoegd om de "vieze" kwijt te raken.

more

Back