Thermodynamika als een inhoudelijke en formele theorie voor de analyse van economische en biologische systemen

Sousa, T. 2007 Thermodynamika as een inhoudelijke en formele theorie voor de analyse van economische en biologische systemen. Proefschrift, Vrije Universiteit, Amsterdam(2007/02/07) & Technische Universiteit van Lissabon (2007/02/07)
English version

Samenvatting

In dit proefschrift gebruiken we thermodynamische theorie om biologische en economische systemen te analyseren, volgens twee methodologische benaderingen. De inhoudelijke integratie is een methodologische benadering die twee verschillende terreinen natuurkundig met elkaar vereenigbaar maakt door bestaande theorië}n te herformuleren, of nieuwe op te zetten. De thermodynamika moet vereenigbaar zijn met theoriën die economische en biologische systemen beschrijven en verklaren, omdat haar wetmatigheden randvoorwaarden opleggen op massa, energie en entropie stromen. Een formele analogie is een methodologische benadering die bestaat uit de ontwikkeling van een gelijkvormig wiskundig formalisme voor verschillende terreinen. De thermodynamika heeft een solide formele struktuur die systemen beschrijft die wel of niet in evenwicht verkeren of zelf-organiserend zijn en kunnen worden toegepast in de thermodynamika, de biologie en de economie. In dit proefschrift concentreren we ons op een inhoudelijke integratie tussen niet-evenwichts thermodynamika en biologische systemen zoals die vastgelegd worden door de Dynamische Energie Budget (DEB) theorie en op de formele analogie tussen evenwichts-thermodynamika en economische systemen die beschreven worden door de nieuw-klassieke economische theorie. We zetten ook een meer systematische specificatie van de DEB theorie op als tussenstap voor een toekomstige inhoudelijke integratie tussen thermodynamika, economie en biologie.

Trefwoorden: Thermodynamika, Formele Analogie, Inhoudelijke Integratie, Dynamische Energie Budget Theorie en Nieuw-klassieke Microeconomie

Full text in pdf format

Dit symposium sluit mijn project af


Tânia's project page