STW-project: de analyse van routine testen op biologische afbraak

Doelstelling van het project

Het project heeft drie doelstellingen:

Resultaten

Het project heeft zich op drie topics toegespitst, die in de bestaande literatuur tot nu toe erg zwak waren uitgewerkt. Voor alle drie de verschijnselen zijn relatief eenvoudige modellen gemaakt; het computerprogramma DEBtox, dat de afdeling Theoretische Biologie van de VU heeft geschreven voor het analyseren van toxiciteitsdata, wordt binnenkort uitgebreid met een module voor de afbraak van stoffen. Het programma is vrij-downloadbaar vanaf het electronisch DEB laboratorium: http://www.bio.vu.nl/thb/deb/.

Meer informatie over dit project, inclusief de publikatielijst, is te vinden op de website van de afdeling: http://www.bio.vu.nl/thb/.

Publiciteit


Go to projects' entry