Download boekje "van VU-ThB-ers aan Bas" bij zijn afscheid van de VU Amsterdam op 8 mei 2015


Boekje.pdf (20 Mb)

User Pages

Handleiding

Iedereen heeft een directory in /home/thbe/web/users die gelijk is aan zijn login-naam. In die directory kan je alles zetten voor je eigen pagina's zoals teksten en plaatjes. Voordat je aan de slag kan moet je nog wel een paar stappen doen.

  1. Ga in je webdirectory staan. Die is /home/thbe/web/users/<username> waarbij <username> moet worden vervangern door je login-naam.
  2. Doe dan: `cp ../index.template index.wn'
  3. En dan: `wndex'
  4. Nu kan je een index.html pagina maken met alle links naar andere pagina's of pagina's van jezelf.
  5. Let op! De .html pagina's moeten wel 'world readable' zijn. Dit doe je met het commando: chmod o+r filename

Skelet pagina

Je pagina moet minimaal bestaan uit:

Dit voorbeeld staat ook onder de naam template.html in deze directory.

WWW and HTML links