Gineke's Promotie

Foto's

Klik er op om ze groter te zien.
De pedel legt in het zweetkamertje uit wat we moeten doen.
De commissie komt de aula binnen.
Ik hou mijn expose.

De heren achter de tafel: van links naar rechts: De (vervangend) rector F. de Graaf, promotor S. Kooijman, copromotor W. Slob,
opponenten: J de Jongh, N. van Straalen, J. van Zorge, M. Zeilmaker, P. Doucet.
De commissie zaagt mij door.
De pedel vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn.
Hij roept: "Hora est".
De commissie trekt zich terug voor beraad.
De zaal wacht in spanning.
Zelfs mijn ouders, broer en schoonzus.
Het is gelukt, ik krijg de bul.
Opgelucht verlaten we de zaal.
Handjes schudden.
Nog meer handjes schudden.
Dat is nu de bul.
Daar zijn ze weer; Knabbel en Babbel.
De familie.
Nog meer felicitaties.
Het diner. En het andere end van de tafel. (Wat klopt er niet aan deze twee foto's?)
Het stukje van de vakgroep.
Met publiek.