next up previous contents
Next: Calendar Up: nls-00-1.html Previous: Report on the Third

Report of visit of Vladimir Vatutin

reported by Patsy Haccou, Leiden. dutch

Professor Vladimir Vatutin (Dept. of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute, Moskou, Rusland) heeft in de periode van 16 t/m 23 december 1999 een bezoek gebracht aan de sectie Theoretische Evolutiebiologie van het instituut EEW te Leiden. Het bezoek vond plaats in het kader van een boek over vertakkingsprocessen als modellen in de biologie, dat wordt ge-edit door P. Jagers (Gothenburg) en P. Haccou (Leiden). Professor Vatutin is een expert op het gebied van o.a. sub-kritische vertakkingsprocessen. Tijdens zijn bezoek is er een eerste opzet van het door hem te schrijven onderdeel gemaakt. Voorts heeft hij op 21 december een lezing gehouden, getiteld Branching processes and genetic divergence. Hierin vertelde hij hoe de orde van grootte van de geschatte tijd tot een gezamenlijke voorouder samenhangt met het vertakkingsproces-model waar vanuit wordt gegaan. Vervolgens relateerde hij de resultaten aan de waargenomen orde van grootte van genetische divergentie tussen chimpansees en mensen. englishBob Kooi
Wed Apr 19 09:29:32 MET DST 2000