next up previous contents
Next: Wetenschappelijk committee: Up: Bioinformatics: pursuing opportunities in Previous: Aanvrager:

Activiteit:

Voorstel voortweedaags symposium april 1999. Bioinformatica is een betrekkelijk jonge veelbelovende discipline, die in zowel de Verenigde Staten als in West-Europa een stormachtige ontwikkeling doormaakt. De oorzaak ligt in de groei van de mogelijkheden met computers, databases en Internet en in de snelle ontwikkeling van biotechnologische methoden om databases met gegevens te vullen. In vergelijking met andere landen schiet in Nederland de ontwikkeling van infrastructuur en analyse methoden te kort om de schaalvergroting van biotechnologische datastromen adequaat aan te kunnen. De vakgroep Bioinformatica (RUU; prof Hogeweg) en CAOS/CAMM (KUN, dr Nordik) zijn momenteel de belangrijkste universitaire expertisehouders binnen Nederland. Op diverse plaatsen groeit het besef dat een stevige impuls nodig is en er ontstaan dan ook initiatieven in de ontwikkeling van bioinformatica (bijv. binnen Wageningen).

Doel van het symposium is de Nederlandse bioinformatica een flinke stap vooruit te helpen.

In de literatuur wordt doorgaans de volgende omschrijving/definitie van Bioinformatica gegeven:

Multidisciplinary scientific discipline that embraces all aspects of data acquisition, distribution, management, processing and interpretation of bioscientific and biotechnological data.

Bioinformatics: a new scientific multidisciplinary scientific discipline at the interface of life sciences, mathematics and information/communcation technology, and is about capturing biological information and manipulating it into useful knowledge

Uitgangspunt is een tweedaags symposium met een duidelijk verschillend karakter op dag 1 en dag 2. Bioinformatica is een wetenschappelijke discipline die vooral wordt gedreven vanuit (multidisciplinaire) researchproblemen.

Het integreren van data en informatie uit verschillende toepassingsvelden (bijvoorbeeld biochemie, evolutie biologie, moleculaire biologie, populatie biologie, theoretische biologie, farmacie, epidemiologie, medische wetenschappen, veredeling en fokkerij) is een van de belangrijkste strategische voordelen van moderne bioinformatica. Bioinformatics is dus veel en veel meer dan bijv. DNA en eiwit sequentie analyses, alignments en structuurvalidatie. Bioinformatica vereist in belangrijke mate integratie van de genoemde toepassingsgebieden met de disciplines informatica, wiskunde en statistiek.

De opzet van symposium is also volgt: (dag 1) Bioinformatics vanuit een `problem driven context', (dag 2) Bioinformatics vanuit de state-of-the-art `expertises'. Uitdaging is om dag 1 en dag 2 naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Nadruk op dag 1 ligt vooral op HOE en WAAROM `bioinformatics tools' worden gebruikt voor het oplossen van zowel academisch als industriŽle `multidisciplinaire' researchproblemen. De `problemen' zullen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de wetenschappelijke en industriŽle activiteiten in Nederland [toepassingen binnen chemisch, genetisch, biologisch en medisch wetenschappelijk onderzoek; toepassingen binnen industrie, bijvoorbeeld "new bioingredients & bioprocesses" (biotechnogische bedrijven bijv. Genecor)); "drug target identification" (farmaceuten, bijv. Organon), "health & functional foods" (voedingsmiddelen industrie; bv Nutrica, Unilever) en zaadveredelings- en veefokkerijbedrijven; bijv. Advanta, KeyGene, Nutreco)].

Op dag 2 zullen vooral onderliggende `bioinformatics technieken en wetenschappelijke expertises' belicht worden. Dus de `tools' die gebruikt worden in de behandelde `problem-driven' Bioinformatics voorbeelden van dag 1. Dag 2 is dus vooral WAT wordt er gebruikt en gaat over de stand van de huidige Bioinformaticatechnologie.

Lezingen op zowel dag 1 als 2 hebben een wetenschappelijk karakter, geven vooral een overzicht. We gaan ervan uit dat het gemiddelde publiek een beperkte deskundigheid heeft zowel in het Bioinformatics vakgebied als in de vakgebieden waarin Bioinformatics wordt toegepast. We willen ze dus vooral voorlichten en inspireren (dus geen lezingen van experts voor experts). Het doel is dan ook, zeker op dag 1, een breed publiek aan te trekken dat een afspiegeling is van de relevante wetenschappelijke en industriŽle gebieden.

Beide dagen moeten zeker ook uitdagend werken voor informatici, wiskundigen en statistici die al dan niet al werkzaam zijn in biologische toepassingen (bijv. Populatie of Theoretische Biologie; Epidemiologie). Non-linear tools worden wel in de vakgroep Bioinformatica RUU maar momenteel nauwelijks elders gebruikt voor Bioinformatische vraagstellingen. Meer gerichte benutting van de expertise die op dit terrein in Nederland aanwezig is absoluut een niche in het Bioinformatica onderzoek. Duidelijk is dat Nederland nog verder gemobiliseerd moet worden op dit Bioinformatica terrein. Opmerkelijk is een iniatief in Cambridge (UK): najaar 1998 vindt middels workshops en themaweken gedurende een half jaar gericht onderzoek plaats naar nieuwe mathematische en statistische wegen in het Bioformatica onderzoek op het Isaac Newton Mathematical Institute.

Het forum aan het einde van dag 1 is bedoeld om de discussie tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid en financieringsinstellingen tot een punt te brengen waar nut en noodzaak vertaald worden tot concrete speerpunten en gerichte acties om Nederland op de mondiale Bioinformatica kaart te zetten.


next up previous contents
Next: Wetenschappelijk committee: Up: Bioinformatics: pursuing opportunities in Previous: Aanvrager:

Bob Kooi
Thu Oct 1 13:04:44 MET DST 1998