next up previous contents
Next: Organisatie: Up: Bioinformatics: pursuing opportunities in Previous: Activiteit:

Wetenschappelijk committee:

Prof Borst (Nederlands Kanker Instituut), Prof Buys (RUG), Prof Hogeweg (RUU), Lee (Unilever), Muller (Organon) and Prof Veerman (Wageningen URC).


Bob Kooi
Thu Oct 1 13:04:44 MET DST 1998